Giới thiệu

Quầy Merchandise của Beta Cinemas xin phép được ra mắt trên 14 cụm rạp Beta Cinemas và webiste gift.betacinemas.vn với những bình đáng yêu, mấy chiếc ly cực chill và mấy món tiện lợi nhìu.